Nadia er hver torsdag fritaget fra skole for at prøve malerfaget af hos os

15-årige Nadia Østergaard Knudsen har siden sensommeren haft en fast mødedag hos os. De andre dage går hun på Nordre Skole i Viborg, og sådan fortsætter det som udgangspunkt til sommerferien.

Aftalen er forsøgsvis et praktiktilbud til unge, der er skoletrætte. De unge får i praktikken realistisk indblik i, hvad der venter efter skolen. Og de lærer, hvorfor især dansk og matematik er vigtige fag. Fx når de i praksis oplever at skulle læse og forstå en arbejdsplan, og når materialeforbrug skal beregnes. Nadia fortæller:

- Tidligere kunne jeg bare ikke se meningen i at gå i skole. Det kan jeg nu, og selvom jeg ikke har planer om at gå mere i skole end højst nødvendigt, fortsætter jeg nok i 10. klasse.

Nyt energitilskud til Nadia
Når uret på Nordre Skole ringer ind til første lektion om torsdagen, har Nadia været i gang længe. Hun møder fra kl. 07.00 – 15.30, og arbejder på lige fod med vores uddannede bygningsmalere. Trods de mange timer og relativt få pauser i forhold til skolen har Nadia følelsen af at komme hjem med ekstra energi. Arbejdet er meningsfuldt, synes hun og kan sagtens forstille sig at blive bygningsmaler.

Noget, vi er rigtig glade for at høre, og vi har da også tilbudt Nadia en læreplads, når hun er klar til det. For ligesom indenfor så mange andre håndværksfag er der rift om de nye generationer.

Vores forpligtende ansvar
Det er klart, at der skal være et vist overskud, når man forpligter sig som ansvarlig for at introducere en skoleelev positivt til faget. En af Nadias nærmeste kollegaer i forløbet er vores dygtige bygningsmaler, Sonja Kaihøj Jensen. 

Sonja, der gik i lære som bygningsmaler i 1986, har dels erfaring og tålmodighed, dels stor menneskelighed. Altså en fantastisk ambassadør for malerfaget! Sonja udtaler om Nadia:

- Nadia har været mødestabil, hyggelig at omgås og meget lærenem. Det sidste er vigtigt, fordi vi jo først og fremmest skal leve op til godt håndværk.

På specialopgave i fredet bygning fra 1500-tallet
Den erfarne bygningsmaler og den unge praktikant kender efterhånden hinanden ret godt. Siden aftalens start har de gået på en omfattende opgave på ’Den Hauchske Gaard’ fra middelalderen. I alt 75 sprosse-vinduer med forsatsrammer har været under kærlig behandling med kitning og påføring af linolie.

Et arbejde, der kræver en sikker hånd, og som glider godt med musik til. Sonja er normalvis til P4, men Nadia har indimellem fået lov til at udfordre kanalens musikgenre med en yngre lyd. Det har de haft en del sjov ud af, og i december fik Nadia et par ekstra musikønsker opfyldt en dag, hvor hun havde hjemmebag med til kaffepausen.

Flot 12-tal til forsøgsordningen
Ud fra et større perspektiv håber vi, at eksemplet med Nadia kan inspirere bredt i samfundet. Der er i hvert fald behov for at tænke anderledes, hvis målet om at få flere unge til at vælge håndværksuddannelserne skal blive realistisk.